Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Psykolog

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Jevnaker kommune satser på tidlig intervensjon og forebygging av psykiske vansker og rusrelaterte problemer.  Vi arbeider med å styrke det samlede og tverrfaglige tilbudet spesielt inn mot barn, unge og familier. Psykologen er forankret organisatorisk under Helse sammen med helsesøstertjenesten og tverrfaglig familieteam.  Psykologen vil også være tett knyttet til de andre tjenestene som jobber med barn, unge og familier i kommunen. Vikariatets varighet er fra 01.04.17 til 31.03.18.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon
 • Styrke det samlede kommunale arbeidet for psykisk helse og rus
 • Behandling / oppfølging på individnivå, spesielt rettet mot barn og unge, men også voksne
 • Være fast deltager i det tverrfaglige teamet i kommunen hvor man drøfter komplekse saker
 • Tverrfaglig samarbeid, veiledning og kompetanseutvikling
 • Samarbeid med fastleger, NAV, spesialisthelsetjenesten og øvrige instanser
 • Tilby rask, psykisk helsehjelp som lavterskeltilbud til kommunens innbyggere, alle aldre

Kvalifikasjoner:

 • Du må være psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon.

 

Personlige egenskaper:

 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er systematisk og kan arbeide selvstendig
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig, spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for fagutvikling og samarbeid med kollegaer i omkringliggende kommuner
 • Lønn etter avtale. KLP.

Arbeidstager tilsettes etter gjeldende lover, regler og tariffavtaler. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat med virksomhetsleder Kristin Løchsen, tlf. 97694859 eller send en e-post på krlo@jevnaker.kommune.no.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk

Kort om stillingen
Referansenr
17/282
Arbeidssted
Helse og omsorg
Stillingstittel
Psykolog
Størrelse
100%
Varighet
Vikariat
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Virksomhetsleder Kristin Løchsen
Telefon
976 94 859