Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Rådgiver - Jevnaker ungdomsskole

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

 Ledig 100% fast stilling på ungdomstrinnet (8.-10.trinn) med snarlig tiltredelse. I stillingen inngår ca 50% rådgiverfunksjon og 50% undervisning.

 • Stillingskode: Iht til utdanning
 • Deler av stillingen ses i sammenheng med andre stillinger ved skolen
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Den som tilsettes, må fremlegge gyldig politiattest, jf. oppl. § 10-9.

Kvalifikasjoner

 • Lærerutdanning med kompetanse i rådgivningspedagogikk, utdanningsvalg og entreprenørskap
 • Fagkompetanse spesielt i tysk, men også andre fagkombinasjoner er ønsket
 • Ikt-kompetanse

Egenskaper

Vi ønsker en person som:

 • er innstilt på samarbeid og som har evne til å jobbe selvstendig,
 • er opptatt av at elevenes utvikling faglig og sosialt står i sentrum,
 • er engasjert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert,
 • er utviklingsorientert
 • takler en arbeidshverdag med høyt tempo og er et godt tilskudd til et positivt arbeidsmiljø
 • påta seg fellesoppgaver og funksjoner i skolen
 • har evner til god klasseledelse
 • personlig egnethet

 Søknadsfrist: 11. august 2019

Søknad sendes elektronisk via www.jevnaker.kommune.no.

Henvendelser kan rettes til rektor Eyvor Jahren på tlf 92 22 76 55

Kort om stillingen
Referansenr
19/1093
Arbeidssted
Jevnaker ungdomsskole
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
11.08.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Eyvor Jahren, Rektor
Telefon
92 22 76 55