Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sommerjobb for ungdom 2018

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Jevnaker kommune tilbyr sommerjobb for ungdom bosatt i Jevnaker kommune, fra det år man fyller 16 til det år man fyller 18.

Trivselsvert på JORS

Trivselvertene skal være en ekstra bemanning som skal bidra til økt livskvalitet for pasientene, ved at de får et bedre tilbud om aktivitet og får komme seg ut i frisk luft.

Trivselsvertene må være interessert i og like å snakke med de gamle. De må kunne jobbe selvstendig i forhold til sine beskrevne arbeidsoppgaver.

Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden, kun for å komme i kontakt med avdelingen når man er ute på tur. Det må påregnes å være mye ute og det er derfor viktig å ha klær og sko som egner seg for dette.

Vi vil trenger 4 trivselsverter i uke 28 – 31. Arbeidstid: mandag – fredag kl 09.00 – 13.00 Arbeidssted: avdelingene Fjellheim og Randsro Trivselsvertene får opplæring og veiledning i forhold til oppgavene.

 

Sommervikar i barnehage

Som sommervikar i barnehage må du være interessert i, og like å snakke med barna. Du må kunne jobbe selvstendig i forhold til dine beskrevne arbeidsoppgaver. Blant oppgavene er oppstart og deltagelse i aktiviteter, lek og måltider.

Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden. Det må påregnes å være mye ute og det er derfor viktig å ha klær og sko som egner seg for dette.

Vi vil trenge sommervikarer i ukene 26-28, 31-32 og muligens 33 Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 09:00 - 15:00 Arbeidssted: Bergerbakken, Samsmoen, Hovsenga, Nesbakken.

 

Medarbeider i Sommer-SFO

Som medarbeider i Aktiv Sommer og SFO er du med og gjennomfører sommerferieaktiviteter for barn  Du skal inngå i vanlig ordinær drift.

Hva forventer vi av deg?

 • Du liker å gi omsorg og ha tilsyn med barn
 • Du liker å delta i barns lek, egenstyrte aktiviteter, styrte aktiviteter innen idrett, kunst- og håndverk og kulturelle aktiviteter.
 • Du liker å veilede barn i sosial læring.
 • Du en god rollemodell.

Vi vil trenge sommervikarer i uke 26 og fra onsdag 1. august (uke 31) og uke 32 Arbeidstid: Mandag-fredag mellom kl. 09:00 - 16:00
Arbeidssted: Toso skule (uke 26) og Toso/Bergerbakken skoler (uke 31-32)

 

Sommervikar i Renhold og Eiendomsdrift

Vi trenger sommervikarer til flere forskjellige oppgaver:

 • Vedlikehold av grøntanlegg slik som klipping av grøntarealer, luking av ugress, klipping av busker.
 • Rydding av avfall
 • Vedlikehold av verktøy og utstyr
 • Vedlikehold av bygninger og eiendommer slik som male- og beisearbeid.
 • Innvendig renhold av bygg, leiligheter, skoler. barnehager

Hva forventer vi av deg?

 • Gode samarbeidsevner.
 • Være lærevillig.
 • Være omgjengelig og har en vennlig fremtoning ovenfor kollegaer og publikum.
 • Ha en god norsk muntlig fremføringsevne.
 • Trives med fysisk arbeid inne og ute i alle typer værforhold.
 • Ha evne til å arbeide selvstendig.
 • Ha evne til å arbeide i team.
 • Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden

Vi vil trenge sommervikarer i hele sommerferien, i bolker á to uker.

Arbeidssted vil variere avhengig av oppgaver. Arbeidsdagen starter tidlig, normalt kl. 07:00 eller 07:30

HVORDAN SØKE PÅ SOMMERJOBB?

Du må være bosatt i Jevnaker kommune for å kunne søke.

Du skal skrive en kortfattet søknad via vår søknadsportal. Dette krever innlogging med Altinn.

I søknaden forteller kort om deg selv, arbeidserfaring, hobbyer og interesser etc. Du må si oss hvorfor du vil passe godt i jobben du ønsker.

Du må skrive når på sommeren du kan arbeide.

Du må oppgi om du har andre sommerjobber

Du kan søke på inntil 3 jobber, men da må du prioritere hvilke jobber du helst vil ha.

Vi prioriterer kun søknader hvor alle disse kravene er oppfylt

 Søknadsfrist: 02. april 

Kort om stillingen
Referansenr
18/328
Stillingstittel
Sommerjobb

Søk på stillingen
Frist
02.04.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Øyvind Nordstrøm
Telefon
93 20 59 45