Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sommerjobb for ungdom 2019

Printer

 

 

Vi tilbyr sommerjobb for ungdom bosatt i Jevnaker kommune, fra det år man fyller 16 til det år man fyller 18.

Trivselsvert på JORS

Trivselvertene skal være en ekstra bemanning som skal bidra til økt livskvalitet for pasientene, ved at de får et bedre tilbud om aktivitet og får komme seg ut i frisk luft.

Trivselsvertene må være interessert i og like å snakke med de gamle. De må kunne jobbe selvstendig i forhold til sine beskrevne arbeidsoppgaver.

Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden, kun for å komme i kontakt med avdelingen når man er ute på tur.

Det må påregnes å være mye ute og det er derfor viktig å ha klær og sko som egner seg for dette.

Vi vil trenger 4 trivselsverter i uke 28 – 31. Arbeidstid: mandag – fredag kl 09.00 – 13.00 Arbeidssted: avdelingene Fjellheim og Randsro Trivselsvertene får opplæring og veiledning i forhold til oppgavene.

Sommervikar i barnehage

Som sommervikar i barnehage må du være interessert i barn, og like å snakke med barn. Du må kunne jobbe selvstendig i forhold til dine beskrevne arbeidsoppgaver. Blandt oppgavene er oppstart og deltagelse i aktiviteter, lek og måltider.

Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden. Det må påregnes å være mye ute og det er derfor viktig å ha klær og sko som egner seg for dette.

Vi vil trenge sommervikarer i ukene 26-28, 31-32 Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 09:00 - 15:00 Arbeidssted:Bergerbakken, Samsmoen, Hovsenga, Nesbakken.

Medarbeider i SFO

Medarbeider i SFO

Som medarbeider i Aktiv Sommer og SFO er du med og gjennomfører sommerferieaktiviteter for barn 1.-4. klasse Du skal inngå i vanlig ordinær drift.

Hva forventer vi av deg?

Du liker å gi omsorg og ha tilsyn med barn

Du liker å delta i barns lek, egenstyrte aktiviteter, styrte aktiviteter innen idrett, kunst- og håndverk og kulturelle aktiviteter.

Du liker å veilede barn i sosial læring.

Du en god rollemodell.

Vi vil trenge sommervikarer i uke 26 og fra onsdag 1. august (uke 31) og uke 32 Arbeidstid: Mandag-fredag mellom kl. 09:00 - 16:00 Arbeidssted: Toso skule (uke 26) og Toso/Bergerbakken skoler (uke 31-32)

Sommervikar i Renhold og Eiendomsdrift

Vi trenger sommervikarer til flere forskjellige oppgaver:

Vedlikehold av grøntanlegg slik som klipping av grøntarealer, luking av ugress, klipping av busker.

Rydding av avfall

Vedlikehold av verktøy og utstyr

Vedlikehold av bygninger og eiendommer slik som male- og beisearbeid.

Innvendig renhold av bygg, leiligheter, skoler. barnehager

Hva forventer vi av deg?

Gode samarbeidsevner.

Være lærevillig.

Være omgjengelig og har en vennlig fremtoning ovenfor kollegaer og publikum.

Ha en god norsk muntlig fremføringsevne.

Trives med fysisk arbeid inne og ute i alle typer værforhold.

Ha evne til å arbeide selvstendig.

Ha evne til å arbeide i team.

Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden

Vi vil trenge sommervikarer i hele sommerferien, i bolker á to uker.

Arbeidssted vil variere avhengig av oppgaver. Arbeidsdagen starter tidlig, normalt kl. 07:00 eller 07:30

HVORDAN SØKE PÅ SOMMERJOBB?

Det er viktig at alle som ønsker å søke, setter seg inn i følgende:

Du må være bosatt i Jevnaker kommune for å kunne søke.

Du skal skrive en kortfattet søknad via vår søknadsportal. Dette krever innloggin med Altinn.

I søknaden forteller kort om deg selv, arbeidserfaring, hobbyer og interesser etc. Du må si oss hvorfor du vil passe godt i jobben du ønsker.

Du må skrive når på sommeren du kan arbeide.

Du må oppgi om du har andre sommerjobber

Du kan søke på inntill 3 jobber, men da må du prioritere hvilke jobber du helst vil ha.

Vi prioriterer kun søknader hvor alle disse spørsmålene er besvart

Søknadsfristen er 01. april (før midnatt)

Kort om

Sommerjobb for ungdom

Sommerjobb for ungdom er et kommunalt program som skal imøtekomme følgende utviklingsmål:

LEVEKÅR

Styrke grunnleggende ferdigheter, språkstimulering, sosial kompetanse – gi tidlig hjelp til å fremme læring

Legge vekt på den enkeltes egne ressurser og utvikling av mestringsevnen

Ta imot samt integrere flyktninger på en god måte

KOMMUNEN SOM ORGANISASJON

Attraktiv arbeidsgiver

Fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid i alt vi gjør

FORMÅL FOR DELTAGERNE

Gi ungdom en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, og klare seg selv.

Praktisk arbeidserfaring, med attest.

Positivt kjennskap til kommunen som arbeidsplass

FORMÅL FOR KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

Rekruttere til tjenesteområder med forventet behov for arbeidskraft

Skape positiv oppmerksomhet om Jevnaker kommune som arbeidsgiver

ANSVAR

Ansvaret for programmet ligger på alle kommunasjefområder, utøvende ansvar er delegert til en programgruppe med følgende medlemmer:

Administrasjon: 3 virsomhetsledere, 1 fra hvert kommunalsjefområde

Referanse: 1 representant fra henholdsvis Ungdomsteam, Integrering/bosetting og Barnevern

Kort om stillingen
Referansenr
19/483

Søk på stillingen
Frist
01.04.2019
 
Søk her