Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sommerjobb for ungdom

Printer

 

Vi tilbyr sommerjobb for ungdom bosatt i Jevnaker kommune, fra det år man fyller 16 til det år man fyller 18.

 

Trivselsvert på JORS

 Trivselvertene skal være en ekstra bemanning som skal bidra til økt livskvalitet for pasientene, ved at de får et bedre tilbud om aktivitet og får komme seg ut i frisk luft.Trivselsvertene må være interessert i og like å snakke med de gamle.  De må kunne jobbe selvstendig i forhold til sine beskrevne arbeidsoppgaver.Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden, kun for å komme i kontakt med avdelingen når man er ute på tur.Det må påregnes å være mye ute og det er derfor viktig å ha klær og sko som egner seg for dette.

Vi vil trenge 4 trivselsverter i uke 28 – 31. 
Arbeidstid: mandag – fredag kl 09.00 – 13.00
Arbeidssted: avdelingene Fjellheim og Randsro
Trivselsvertene får opplæring og veiledning i forhold til oppgavene.

Sommervikar i barnehage

 Som sommervikar i barnehage må du være interessert i, og like å snakke med barna.  Du må kunne jobbe selvstendig i forhold til dine beskrevne arbeidsoppgaver. Blandt oppgavene er oppstart og deltagelse i aktiviteter, lek og måltider.Det er ikke anledning til å bruke mobiltelefon i arbeidstiden. Det må påregnes å være mye ute og det er derfor viktig å ha klær og sko som egner seg for dette.

Vi vil trenge sommervikarer i uke 26 og 27, eller 31 og 32
Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 09:00 - 15:00
Arbeidssted:Bergerbakken, Samsmoen, Hovsenga, Nesbakken. 

 

Medarbeider i Aktiv Sommer
Som medarbeider i Aktiv Sommer og SFO er du med og gjennomfører sommerferieaktiviteter for barn fra 1. til 7. klasse. DU skal inngå i vanlig, ortdinær drift.

Hva forventer vi av deg?

 • Du liker å bli ledet av andre medarbeidere.
 • Du liker å gi omsorg og tilsyn med barn. ( å holde rede på, bli sett, få hjelp, får trøst, få lov til ting under oppsyn og veiledning, bli sett).
 • Du liker å delta i barns lek, egenstyrte aktiviteter, styrte aktiviteter innen idrett, kunst- og håndverk og kulturelle aktiviteter.
 • Du liker å veilede barn i sosial læring.( har respekt, setter grenser, lar elevene oppleve mestring, er synlig)
 • Du  en god rollemodell.

Vi vil trenge sommervikarer i uke 26 og 32
Arbeidstid: Mandag-fredag mellom kl. 09:00 - 16:00, men maks 7,5 time pr. dag.
Arbeidssted: Toso skole (base)

NB! Hvis behov kan det også bli ledige stillinger i Sommer-SFO (for barn 1.-4. klasse). Arbeidssted: Bergerbakken skole 

 

Sommervikar i Renhold og Eiendomsdrift

Vi trenger sommervikarer til flere forskjellige oppgaver:

 • Vedlikehold av grøntanlegg slik som klipping av grøntarealer, luking av ugress, klipping av busker.
 • Rydding av avfall
 • Vedlikehold av verktøy og utstyr
 • Vedlikehold av bygninger og eiendommer slik som male- og beisearbeid.
 • Innvendig renhold av bygg, leiligheter, skoler. barnehager

Hva forventer vi av deg?

 • Gode samarbeidsevner.
 • Være lærevillig.
 • Være omgjengelig og har en vennlig fremtoning ovenfor kollegaer og publikum.
 • Ha en god norsk muntlig fremføringsevne.
 • Trives med fysisk arbeid inne og ute i alle typer værforhold.
 • Ha evne til å arbeide selvstendig.
 • Ha evne til å arbeide i team.

Vi vil trenge sommervikarer i hele sommerferien, i bolker á to uker.
Arbeidssted vil variere avhengig av oppgaver.
Arbeidsdagen starter tidlig, normalt kl. 07:00 eller 07:30 

 

HVORDAN SØKE PÅ SOMMERJOBB?

 • Du må være bosatt i Jevnaker kommune for å kunne søke. 
 • Du skal skrive en kortfattet søknad via vår søknadsportal. Dette krever innloggin med Altinn. 
 • I søknaden forteller kort om deg selv, arbeidserfaring, hobbyer og interesser etc. Du må si oss hvorfor du vil passe godt i jobben du ønsker. 
 • Du må skrive når på sommeren du kan arbeide.
 • Du må oppgi om du har andre sommerjobber
 • Du kan søke på inntill 3 jobber, men da  du prioritere hvilke jobber du helst vil ha.
 • Vi prioriterer kun søknader hvor alle disse kravene er oppfyllt
 • Søknadsfristen er 07. april (før midnatt)
Kort om stillingen
Referansenr
17/365

Søk på stillingen
Frist
07.04.2017
 
Søk her