Støttekontakt - Jevnaker kommune

Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Støttekontakt

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Jevnaker kommune har ledige oppdrag som støttekontakter. Som støttekontakt bidrar du til at mennesker får en aktiv og meningsfull fritid. Det legger stor vekt på personlige egenskaper.

Det er en fordel om du disponerer bil. Både kvinner og menn oppfordres til å søke.

Du vil få veiledning etter behov. Ved ansettelse må det etter regelverk fremlegge politiattest.

De fleste oppdrag er på 2-4 timer pr. uke, og du blir ansatt i Helse og omsorg, Tilrettelagte tjenester. Oppdragene blir lønnet etter kommunens regulativer.

Søknadsfrist: 09.09.18

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Trude Haugen tlf. 41 61 28 01.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
18/1475
Stillingstittel
Støttekontakt

Søk på stillingen
Frist
09.09.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Trude Haugen
Telefon
41 61 28 01