Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Støttekontakt

Printer

 

Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefoss-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har 6860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende, Åpen og Redelig.

Jevnaker kommune har ledige oppdrag som støttekontakter. Som støttekontakt bidrar du til at mennesker får en aktiv og meningsfull fritid. Det legger stor vekt på personlige egenskaper, og erfaring innen autismespekteret er å foretrekke.

Det er en fordel om du disponerer bil. Både kvinner og menn oppfordres til å søke.

Du vil få veiledning etter behov. Ved ansettelse må det etter regelverk fremlegge politiattest.

De fleste oppdrag er på 2-4 timer pr. uke, og du blir ansatt i Helse og omsorg, tjenesten for funksjonshemmede. Oppdragene blir lønnet etter kommunens regulativer.

Søknadsfrist: 31.12.19

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Elisabeth Elnæs tlf. 918 18 019 eller epost Elisabeth.Elnaes@jevnaker.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
19/371
Stillingstittel
Støttekontakt

Søk på stillingen
Frist
31.12.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Elisabeth Elnæs
Telefon
908 20 373