Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sykepleier

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet Institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser og korttidsavdeling med 10 plasser, hvorav en KØH-plass. Sykehjemsplassene er fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for personer med demens og en somatisk avdeling som også inkluderer 2 palliative plasser og avlastning. Vi har i den senere tid skilt våre omsorgsboliger, som ligger tett tilknyttet JORS, ut av den ordinære hjemmesykepleien og er i dag tilknyttet vår korttidsavdeling med noe felles personellbase. Omsorgsboligene er et trinn i omsorgstrappen som ligger mellom korttidsopphold og langtidsplass på institusjon.

Vi søker etter sykepleier i 100 % stilling i Hjemmebaserte tjenester i perioden 01.06.17 -01.09.18 med turnus hver tredje helg. Stillingen er knyttet til Korttidsavdelingen og er ett svangerskapsvikariat med mulighet for fast ansettelse.

Krav til søker:

 • Autorisert sykepleier eller helsefagarbeider
 • Må ha førerkort

Vi søker etter medarbeider:

 • Som er faglig trygg og har en spesiell interesse for eldreomsorgen
 • Som har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Som er ansvarsbevisst, positiv, løsningsorientert og fleksibel
 • Som har evne til etisk refleksjon ift. tjenesteområdet og egen praksis, og har evnen til å yte det lille ekstra
 • Som kan arbeide selvstendig og har gode observasjonsevner
 • Som kan arbeide effektivt og samtidig levere god kvalitet på tjenestene
 • Som trives i et hektisk og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Som tar vare for egen helse
 • Med gode IT-kunnskaper, gjerne kjennskap til Profil, PPS og Compilo

Personlig egnethet vektlegges og politiattest kreves fremvist ved tilsetting.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon i utvikling og tilbyr ellers konkurransedyktige betingelser.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk.

 

Kort om stillingen
Referansenr
17/278
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, hjemmebaserte tjenester
Stillingstittel
Sykepleier
Størrelse
100% i turnus
Varighet
Svangerskapsvikariat
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Avdelingsleder Anne Mette Torp Enger
Telefon
613 15 947
Kontakt
Virksomhetsleder Marianne Solheim
Telefon
613 15 900 - sentralbord