Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sykepleiere i Institusjon

Printer

 

Hei sykepleier: Lyst på en forandring?

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Som fremtidig kollega kan vi tilby deg utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har god faglig kompetanse og et eget ressursteam på JORS, en god sykehjemslegeordning, samt et variert undervisningstilbud internt i organisasjonen. Vi fokuserer på gode verdier, fag, utvikling, etisk refleksjon, raushet, humor og entusiasme på vår arbeidsplass. Er du «fyrtårnet» vi trenger?

Søk da vel!

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet Institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser og korttidsavdeling med 10 plasser, hvorav en KØH-plass. Sykehjemsplassene er fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for personer med demens og en somatisk avdeling som også inkluderer 2 palliative plasser og avlastning.

Vi søker etter en sykepleier i 100 % fast nyopprettet stilling i turnus tilknyttet somatisk langtidsavdeling, og en 80 % fast stilling i turnus som sykepleier tilknyttet demensavdeling.

Krav til søker:

  • Autorisert sykepleier
  • Behersker norsk godt muntlig og skriftlig
  • Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må leveres ved tilsetting

Vi søker etter medarbeidere:

  • Som har interesse og engasjement for en verdig eldreomsorg.
  • Som har kvalitet og fag i fokus, og er spesielt opptatt av eller har kunnskap om miljøtiltak på individ og gruppenivå.
  • Som er nytenkende og har gode samarbeids- og omstillingsevner.
  • Som kan arbeide både i team og selvstendig.
  • Som er positiv, løsningsorientert og tydelig.
  • Tar ansvar og følger opp.
  • Med kjennskap til bruk av fagsystemer.

Personlig egnethet vektlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
17/2339
Arbeidssted
JORS

Søk på stillingen
Frist
28.01.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Anita Stenersen, Avdelingsleder
Telefon
61 31 59 85
Kontakt
Ståle Holen Fossum, Avdelingsleder
Telefon
61 31 59 18