Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tillkallingsvikarer i barnehagene i Jevnaker kommune

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Vi har behov for flere tilkallingsvikarer ved sykdom og ferie.

 Vi legger vekt på disse kvalitetene:

  • At man er oppriktig interessert i barn
  • At man er glad i å være ute og ønsker å hjelpe barna til å bli det.
  • Har grunnleggende respekt for alle typer mennesker
  • At man har litt lekenhet i seg og ønsker å delta i lek sammen med barn.
  • At man tørr å være kritisk til egen praksis og har et ønske om å utvikle seg i et faglig miljø.

Jevnaker kommune satser på mangfold og vi oppfordrer derfor alle til å søke uavhengig av kjønn, kjønnsutrykk eller seksuell identitet.

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Alle søknader skal leveres elektronisk.

Søknadsfrist: 21.oktober 2018

 

Ønsker du å vite mer om stillingene, ta kontakt med

Virksomhetsleder, Nina Raastad Olimb i Bergerbakken barnehage

tlf:414 22 298

Virksomhetsleder: Heidi Andersson Solheim, Nesbakken barnehage 

tlf: 414 20 732

Virksomhetsleder Gro Dalen, Samsmoen barnehage

tlf: 414 56 698

Virksomhetsleder Terje Olsen, Hovsenga barnehage

tlf: 480 64 722

 

 

 

 

 

Kort om stillingen
Referansenr
18/1688
Stillingstittel
Tillkallingsvikar
Varighet
Vikariat

Søk på stillingen
Frist
21.10.2018
 
Søk her