Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tilkallingsvikarer- Bergerbakken skole og Toso skole

Printer

 

 Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Bergerbakken skole og Toso skole er barneskoleskoler med 1. – 7. trinn og med ca. 280 elever på hver skole.  Skolene har gode resultater både faglig og sosialt og jobber for å skape et helhetlig læringsmiljø for elevene.

Vi ønsker å knytte til oss vikarer som vi kan kontakte med fravær hos personalet (både lærere og assistenter)

Formelle kvalifikasjonskrav for stillingene:

  • Fullført 3-årig videregående opplæring/studiekompetanse
  • Pedagogisk utdanning

 Vi ønsker oss vikarer:

  • som kan stille opp på kort varsel
  • som er tydelige klasseledere
  • som har gode kommunikasjonsevner
  • som har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • som er løsningsorientert og har fokus på muligheter
  • som gjerne har relevant erfaring
  • som er tilgjengelig ved behov for begge skolene

Vi behandler søknadene etter hvert som de kommer inn. Siste frist er 1. juni 2018.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste

Er det noe du lurer på – kontakt Randi Kostøl (Bergerbakken skole) randi.kostol@jevnaker.kommune.no Torunn Gullen(Bergerbakken skole) torunn.gullen@jevnaker.kommune.no eller Turid Briskelund(Toso skole)  turid.briskelund@jevnaker.kommune.no  

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk via www.jevnaker.kommune.no

Kort om stillingen
Referansenr
18/95
Stillingstittel
Tilkallingsvikar

Søk på stillingen
Frist
01.06.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Randi Kostøl, Bergerbakken skole
Kontakt
Turid Briskelund, Toso skole