Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Tilkallingsvikarer i Jevnakerskolen - 20/21

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Jevnakerskolene trenger tilkallingsvikarer til både lærertimer og assistenttimer ved ansattes sykefravær

fra og med dd - til og med 31.05.21.

  • Søkerne må være minst 18 år, og vi ønsker primært vikarer med lærerutdanning i undervisningen, men minimumskravet er fullført videregående skole.
  • Du må være fleksibel, samarbeidsorientert og kunne jobbe selvstendig. Personlig egnethet vektlegges.
  • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Ved eventuell behov for ytterligere informasjon, så ta kontakt med:

Bergerbakken skole tlf. 455 02 268

Toso skole tlf. 924 10 966

Jevnaker ungdomsskole: 928 77 083

Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må leveres ved tilsetting.

Annet: Dette er en utlysning til vikarliste i skolen, og du kan bli kontaktet før søknadsfristen.

Alle søknader sendes elektronisk

Søknadsfrist: 31.05.21

Kort om stillingen
Referansenr
20/3325
Kategori
Vikariat

Søk på stillingen
Frist
31.05.2021
 
Søk her