Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Undervisningsinspektør - "nye" Bergerbakken skole

Printer

 

Undervisningsinspektør «nye» Bergerbakken barneskole
Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst – og kulturinstitusjonen Hadeland Glassverk og Kistefos-museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6600 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Fra skoleåret 2017/2018 utvides Bergerbakken skole til å bli en 1 – 7 skole, med ca. 280 elever. Inntil skolestart 2019 vil 5.- 7.trinn være lokalisert på naboskolen. Vi er opptatt av kontinuerlig læring for elever og ansatte. Skolen jobber for å skape et helhetlig læringsmiljø, der både undervisning og SFO sees på som en helhet.  Vi har felles møtearenaer for alle ansatte hver uke.

Vi søker en engasjert, utviklingsorientert og tydelig mellomleder som vil være en aktiv pådriver for å skape en helhetlig og inkluderende organisasjon for både ansatte og elever på «nye» Bergerbakken skole.

Dette er en nyopprettet fast 100 % stilling med tiltredelse innen 1. august 2017. Stillingen vil inngå i et lederteam bestående av rektor, undervisningsinspektør, SFO-leder og konsulent.

 Arbeidsoppgaver/arbeidsområder
De neste to årene vil skolen ha to fysiske lokasjoner og en av hovedoppgavene, i samarbeid med rektor, vil være å sørge for at begge lokasjonene har god ledelsesoppfølging.

 • Medansvar for oppfølging av personal, elever og foresatte
 • Medansvar for vikarinnkalling
 • Oppfølging og videreutvikling av skolens satsningsområder
 • Lede, utvikle og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats
 • Sikre et godt samarbeid med foresatte og andre aktører

Kvalifikasjoner:
Du har relevant høyere utdanning, kompetanse og erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskolen

 • Du har gjerne ledererfaring og utdanning i skoleledelse
 • Du har gjerne erfaring med utviklingsarbeid og endringsledelse
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk skriftlig og muntlig
 • Du har god kjennskap til lov og avtaleverk
 • Du har god digital kompetanse

 Personlige egenskaper:

 • Er selvstendig, strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Evner til å se muligheter
 • Har et positivt elev- og læringssyn
 • Har gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Er god på situasjonsbestemt ledelse 
 • Har stor arbeidskapasitet   

Vi tilbyr:

 • Et stabilt og godt arbeidsmiljø preget av humor, glede og samhold.
 • En spennende og utfordrende jobb i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Mange møtepunkter for faglig utvikling og nettverksbygging
 • En skole med fokus på læring og skolemiljø
 • Et godt og trygt elevmiljø
 • Engasjerte kollegaer og foresatte
 • God oppfølging
 • 100 % fast stilling
 • Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste

Er det noe du lurer på – kontakt rektor Roy Korslien tlf. 924 93 824 roy.korslien@jevnaker.kommune,no

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk via www.jevnaker.kommune.no

Kort om stillingen
Referansenr
17/239
Arbeidssted
"Nye" Bergerbakken skole
Stillingstittel
Undervisningsinspektør
Størrelse
100%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Rektor Roy Korslien
Telefon
924 93 824