Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Undervisningsstillinger ved Jevnaker ungdomsskole

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst – og kulturinstitusjonen Hadeland Glassverk og Kistefos-museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har over 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende – Åpen – Redelig

Jevnaker kommune har tre grunnskoler. Bergerbakkken barneskole med ca. 280 elever, Toso barneskole med ca.260 elever, og Jevnaker ungdomsskole med ca. 250 elever. Skolene ligger i umiddelbar nærhet til flotte friluftsområder og dette er en naturlig læringsarena for elevene på Jevnaker. Bergerbakken skole var i januar 2019 ferdigstilt med nytt skolebygg for 1.-3.trinn og et rehabilitert skolebygg for 4.-7.trinn.

Vi søker tydelige, engasjerte og dyktige pedagoger til arbeid i lærende fellesskap ved kommunens skoler. Jevnakerskolen har høye faglige ambisjoner for elevene våre, og elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø er sentralt for skolene på Jevnaker.

Vi har ledige undervisningsstillinger – faste og vikariater på ungdomstrinnet for skoleåret 2019-2020.

Kvalifikasjoner

  • Kompetanse innenfor norskfaget, spesialpedagogikk, kunst & håndverk og matematikk er spesielt ønsket
  • Gode IKT-ferdigheter

Egenskaper

Vi ønsker personer som:

  • er innstilt på samarbeid og som har evne til å jobbe selvstendig,
  • er opptatt av at elevenes utvikling og læring står i sentrum,
  • er engasjert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert,
  • er utviklingsorientert
  • må like å undervise både ute og inne
  • takler en arbeidshverdag med høyt tempo og er et godt tilskudd til et positivt arbeidsmiljø
  • påta seg fellesoppgaver og kontaktlærerfunksjon i skolen
  • Vi vil i stor grad vektlegge personlig egnethet.

Menn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 24.03.19

Lønn- og arbeidsvilkår etter fastsatt lov og avtaleverk.

Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av personell som skal jobbe med barn og ungdom. Iflg. Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Jevnaker kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Kontaktinfo

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte:

Rektor Eyvor Jahren på tlf 92 22 76 55, mailadr: eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no

Du leverer søknaden elektronisk http://www.jevnaker.kommune.no/

Les mer om Jevnaker kommune og skole på http://www.jevnaker.kommune.no/

 

Kort om stillingen
Referansenr
19/455

Søk på stillingen
Frist
24.03.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Eyvor Jahren, Rektor Jevnaker ungdomsskole
Telefon
922 27 655