Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Undervisningsstillinger ved Toso og Bergerbakken skole 1.-7.trinn

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst – og kulturinstitusjonen Hadeland Glassverk og Kistefos-museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende – Åpen – Redelig

Jevnaker kommune har tre grunnskoler. Bergerbakkken barneskole med ca. 280 elever, Toso barneskole med ca.260 elever, og Jevnaker ungdomsskole med ca. 250 elever. Skolene ligger i umiddelbar nærhet til flotte friluftsområder og dette er en naturlig læringsarena for elevene på Jevnaker. Bergerbakken skole var i januar 2019 ferdigstilt med nytt skolebygg for 1.-3.trinn og et rehabilitert skolebygg for 4.-7.trinn.

Vi søker tydelige, engasjerte og dyktige pedagoger til arbeid i lærende fellesskap ved kommunens skoler. Jevnakerskolen har høye faglige ambisjoner for elevene våre, og elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø er sentralt for skolene på Jevnaker.

Vi har ledige undervisningsstillinger – faste og vikariater for skoleåret 2019-2020.

Arbeidsoppgaver

 • Skape gode relasjoner og godt læringsmiljø
 • God og tydelig klasseledelse
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere gode læringsøkter
 • Analysere og følge opp elevenes læring
 • Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag
 • Bidra inn i et kollektivt læringsfellesskap
 • Bidra til et godt skole-hjemsamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant pedagogisk utdanning
 • Relevant erfaring
 • God IKT kompetanse
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet

Vi søker deg som

 • Evner å lytte, motivere og veilede
 • Er opptatt av god klasseledelse
 • Er faglig nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Har et positivt elevsyn

 I søknaden må du presisere om du søker kun på en av skolene eller begge to.

Søknadsfrist 24.03.19

Lønn- og arbeidsvilkår etter fastsatt lov og avtaleverk.

Gyldig politiattest jf. oppl. § 10-9 framlegges ved tilsetting av personell som skal jobbe med barn og ungdom.

Iflg. Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Jevnaker kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Kontaktinfo

Vil du vite mer om stillingene kan du kontakte:

Rektor ved Toso skole, Elisabeth R. Kjørven på tlf. 906 99 941

E-post: elisabeth.kjorven@jevnaker.kommune.no

Rektor ved Bergerbakken skole, Kari Marie Engnæs på tel. 93498783

E-post: kari.engnaes@jevnaker.kommune.no

Du leverer søknaden elektronisk http://www.jevnaker.kommune.no/

Les mer om Jevnaker kommune og skole på http://www.jevnaker.kommune.no/

 

Kort om stillingen
Referansenr
19/456

Søk på stillingen
Frist
24.03.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Elisabeth R Kjørven, Rektor Toso skole
Telefon
906 99 941
Kontakt
Kari Marie Engnæs, Rektor Bergerbakken skole
Telefon
934 98 783