Vernepleier i Tilrettelagte tjenester - Jevnaker kommune

Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vernepleier i Tilrettelagte tjenester

Printer

 

Ledig stilling - vernepleier 100 % fast stilling

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Tilrettelagte tjenester er en avdeling under Helse og Omsorg. Tilrettelagte tjenester gir individuell oppfølging i brukerens eget hjem basert på målrettet miljøarbeid, habilitering og rehabilitering. Vi gir i hovedsak tjenesten praktisk bistand og opplæring etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b. Formålet med tjenesten er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsnivå. Praktisk bistand er støtte og hjelp i daglige gjøremål. Med opplæring menes å bli lært opp i daglige gjøremål, slik at tjenestemottaker blir i stand til å mestre oppgavene selv. Vi tilbyr individuelle og gruppebaserte aktivitetstilbud.

Vi søker en erfaren vernepleier til Tilrettelagte tjenester!

Har du lyst til å være med å bygge opp en tjeneste med brukerne og tjenestekvalitet i fokus? Vi har nå ledig 100 % stilling som vernepleiere i Tilrettelagte tjenester. Vi søker deg med relevant erfaring, med videreutdanning eller deg som er sulten på mer kompetanse. Vi kan tilby stipend til kompetanseheving på ulike nivåer.

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering og kartlegging av bistandsbehov for enkeltbrukere i samarbeid med avdelingsleder og Tildelingsenheten.
 • Kontakt med pårørende/verger, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, andre samarbeidspartnere.
 • Koordinator for Individuell plan og/eller ansvarsgruppe.
 • Veiledning og opplæring av ansatte.
 • Ansvar for fag- og brukermøter.
 • Være med å arrangere interne fagkurs.
 • Ansvar for fagprosedyrer og rutiner.
 • Teamledelse på helg.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie. Annen relevant høyskoleutdanning kan vurderes.
 • Det er ønskelig med erfaring fra/videreutdanning innen:
  • psykisk helse.
  • psykisk utviklingshemning.
  • utfordrende atferd.
 • Erfaring med veiledning og saksbehandling.
 • God kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Gode IKT kunnskaper.

Tilrettelagte Tjenester er en avdeling i stor forandring og trenger løsningsorienterte og positive medarbeidere som ønsker å være med på å forme fremtidens tjenester til målgruppen. Det er viktig at du er tydelig i din kommunikasjon, er trygg på deg selv, du jobber systematisk og at du setter brukeren i sentrum.

Stillingene går i turnus med arbeid hver 4. helg. Fungerer som teamleder på helg (i tillegg til grunnbemanning). Avsatt tid til fagutvikling i ca. 20 % av stillingene.

Personlig egnethet vektlegges.

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknadsfrist: 26.08.2018

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til avdelingsleder Anita E. Gulbrandsen tlf 920 83 123 /epost aeg@jevnaker.kommune.no eller teamleder Mikkel Højberg tlf 408 06 877.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
18/1478
Arbeidssted
Tilrettelagte tjenester
Stillingstittel
Vernepleier
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
26.08.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Anita E Gulbrandsen, Avdelingsleder
Telefon
920 83 123
Kontakt
Mikkel Højberg, Teamleder
Telefon
408 06 877