Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vikariat sykepleier og vernepleier

Printer

 

Sykepleier og vernepleier i 100 % vikariat stillinger – demensavdeling

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden.

Kommunen har 6600 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet Institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser og korttidsavdeling med 10 plasser, hvorav en KØH-plass. Sykehjemsplassene er fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for personer med demens og en somatisk avdeling som også inkluderer 2 palliative plasser og avlastning.

Da to av våre ansatte er ute i fødselspermisjon søker vi etter en sykepleier og en vernepleier til 100 % stillinger i turnus på institusjon. Stillingene er svangerskapsvikariater og tilknyttet demensavdeling.

Krav til søker:

 •     Autorisert sykepleier og eller vernepleier
 •  Autorisert hjelpepleier / helsefagarbeider kan også søke
 •  Behersker norsk godt muntlig og skriftlig
 •  Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må leveres ved tilsetting

Vi søker etter medarbeidere:

 •     Som har interesse og engasjement for en verdig eldreomsorg.
 •  Som har kvalitet og fag i fokus, og er spesielt opptatt av eller har kunnskap om miljøtiltak på    individ og gruppenivå.
 •  Som er nytenkende og har gode samarbeids- og omstillingsevner.
 •  Som kan arbeide både i team og under selvledelse.
 •  Som er positiv, løsningsorientert og tydelig.
 •  Tar ansvar og følger opp.
 •  Med kjennskap til bruk av fagsystemer.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon i utvikling. Demens er et satsingsområde innen helse og omsorg. Vi tilrettelegger for oppdateringstid og tilbyr ellers konkurransedyktige betingelser. KLP.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til avd.leder Helen Svensrud, tlf. 61315930 / hssv@jevnaker.kommune.no eller virksomhetsleder Astrid Westby tlf 61315900.

Søknadsfrist: 04.09.17

Stillingene er ledige fra dags dato til medio april.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
17/1621
Arbeidssted
JORS, Dementavdeling
Stillingstittel
Sykepleier og vernepleier
Størrelse
100 %
Varighet
Vikariat

Søk på stillingen
Frist
04.09.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Helen Svensrud, avd.leder
Telefon
61315930
Kontakt
Astrid Vestby, virksomhetsleder
Telefon
61315900