Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Offentlige avgifter

Her finner du en oversikt over alle betalingssatser og gebyrer i Jevnaker kommune

Last ned betalingssatser og gebyrer 2018 (pdf)

I dokumentet om betalingssatser og gebyrer 2018 finner du priser blant annet for:

  • Oppveksttjenester, som barnehage og skolefritidsordning
  • Pleie- og omsorgstjenester, som hjemmehjelp, frokost og middag, trygghetsalarm, dagsenter, tøyvask, rehabilitering, korttidsopphold.
  • Helsetjenester, som betalingssatser ved helsestasjonen.
  • Satsene for sosialhjelp i Jevnaker finner du i dette dokumentet.
  • Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling finner du også i dette dokumentet
  • Kultur og idrett, som priser i kulturskolen, purring fra bibliotek, priser for leie av idrettshall. Treningstid i hall er gratis for lag fra Jevnaker

Betalingssatser og gebyrer er vedtatt av kommunestyret 15. desember 2017. 

I noen tilfeller er det behov for å se på satsene for fjoråret: Last ned betalingssatser og gebyrer 2017 (pdf)

Se også budsjett og handlingsplan