Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Offentlige avgifter

Her er full oversikt over alle betalingssatser og gebyrer i Jevnaker kommune

Her finner du en oversikt over alle gebyrer og egenbetalinger for 2019, enten det gjelder hjemmehjelp, leie av hall, trygghetsalarm, barnehage eller eiendomsskatt.

Enkelte satser er økt fra tidligere. I statsbudsjettet er det fastsatt en samlet pris- og lønnsvekst på 2,8 % (deflator). Noen av satsene for 2019 er justert i tråd med dette, mens andre er beholdt på samme nivå som i 2018.

Trykk her for å få oversikten.

 

Enkelte utdrag:

Eiendomsskatten videreføres på samme nivå som i 2018 med 2,5 promille og et bunnfradrag på kr 400 000.

Makspris for hel barnehageplass er i i henhold til statsbudsjettets forslag endret til kr 2990 per måned fra 01.01.19. Fra 01.08.19 er det endres beløpet til kr. 3 040.

Betalingssatsene for skolefritidsordningen videreføres på samme nivå som i 2018. Endring i 2019 er at SFO-året nå starter 1. august og det betales for 11 måneder. Ekstrabetaling for tilbud i høst-, vinter- og sommerferie faller bort.

 

Dersom du ønsker å se de offentlige avgiftene for i fjor, finner du de ved å trykke på lenken under:

Last ned betalingssatser og gebyrer 2018 (pdf)