Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Oppvekst og læring

I Jevnaker er det tjenesteområdet «Oppvekst og læring» som har ansvar for barnehager, skoler, PPT, barnevern og voksenopplæring.

Illustrasjonsfoto fra undervisningssituasjon med lærer ved tavle

Jevnaker kommune har tre skoler som dekker barne- og ungdomstrinnet. Se mer under Grunnskole.

Kommunen har fire kommunale barnehager. I tillegg kommer private barnehager.

Voksenopplæring skjer i samarbeid med Ringerike kommune og foregår i Hønefoss. Mer informasjon om voksenopplæringen

Videregående skoletilbud finnes i Hønefoss og på Gran. Mer informasjon om videregående og høyere utdanning