Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bolig, eiendom og næring

Jevnaker har stor oppmerksomhet på sentrumsnær utvikling og på å legge til rette for flere arbeidsplasser

En mann som bygger hus i Bergermarka
Et kjennetegn ved Jevnaker er at kommunen  har et konsentrert tettsted. Eksisterende bosettingsmønster gjør at det er korte avstander mellom boligområder, sentrum, skoler, barnehager og næringsvirksomhet. Dette gir positive ringvirkninger på miljø, klima, helse, økonomi og arealbruk.