Kontakt oss

Andreas Lervåg Solberg 
Arealplanlegger
Tlf. 477 58 663 
Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no


Hans Tollef Solberg
Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460
Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommunedelplan

Kommunedelplan er en overordnet plan for et større område innenfor kommunen, der det er behov for større detaljering i forhold til arealbruk enn det som avklares gjennom arealdelen til kommuneplanen.

Jevnaker kommune har to kommunedelplaner. Begge gjelder for delparseller av E16, og danner grunnlag for reguleringsplan for E16 på strekningen fra Eggemoen til Olum.

 

Kommunedelplan for Rv35 Olum-KleggerudKommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, med tilførselsveg til Jevnaker

BestemmelserSe Statens vegvesens prosjektside for mer informasjon om E16-prosjektet
Nettlink til Statens vegvesens prosjektside