Kontakt oss

Plan og samfunn

Sigri Rosø Pladsen (fødselspermisjon)
Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
E-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no 

Simen Norheim
Areaplanlegger
Tlf. 48247793
E-post simen.norheim@jevnaker.kommune.no

Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Johnny Heen
Tlf: 409 11 880
E-post: Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no

Kommunalsjef Hans Tollef Solberg
E-post: Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 452 87 460

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommunedelplan

Kommunedelplan er en overordnet plan for et større område innenfor kommunen, der det er behov for større detaljering i forhold til arealbruk enn det som avklares gjennom arealdelen til kommuneplanen.

Jevnaker kommune har to kommunedelplaner. Begge gjelder for delparseller av E16, og danner grunnlag for reguleringsplan for E16 på strekningen fra Eggemoen til Olum.

 

Kommunedelplan for Rv35 Olum-KleggerudKommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, med tilførselsveg til Jevnaker

BestemmelserSe Statens vegvesens prosjektside for mer informasjon om E16-prosjektet
Nettlink til Statens vegvesens prosjektside