Kontakt oss

Andreas Lervåg Solberg 
Arealplanlegger
Tlf. 477 58 663 
Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no


Hans Tollef Solberg
Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460
Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommuneplan

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er på mange måter kommunens «politiske manifest». Her definerer politikerne hvilke mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter for å nå målene. Det kommunale plansystemet er blant de viktigste styringsverktøyene kommunen har.

Les kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen.

Kommuneplanens arealdel 2016 - 2026 er vedtatt av kommunestyret 26.05.2016.

Kommuneplanens arealdel 2016 - 2026 (Planbeskrivelse)

Bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Tematisk kartutsnitt høyspenningsanlegg

Tematisk kartutsnitt kulturminner

Tematisk kartutsnitt ras - og skredfare

Tematisk kartutsnitt reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde

ROS-analyse kommuneplanens arealdel

Konsekvensutredning av enkeltinnspill