Kontakt oss

Andreas Lervåg Solberg 
Arealplanlegger
Tlf. 477 58 663 
Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no


Hans Tollef Solberg
Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460
Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Oppstartsmøte

I et oppstartsmøte vil kommunen orientere om gjeldende rammebetingelser for planområdet, og svare på generelle og konkrete spørsmål om planarbeidet. 

Saksgang

  1. Bestilling av oppstartsmøte mottas i Jevnaker kommune.
  2. Bestillingen fordeles saksbehandler hos Plan og miljø og intern gjennomgang av bestillingen gjennomføres.
  3. Saksbehandler innkaller til oppstartsmøte.
  4. Møte avholdes, og referat skrives og sendes til forslagsstiller.

Hva skal følge bestillingen?

  1. Bestilling av oppstartsmøte - skjema. (doc)
  2. Kort beskrivelse
  3. Planskisse(r)
  4. Eventuelt andre illustrasjoner som er nødvendig for å forklare planarbeidets hensikt

 

Planprosess fra A til Å