Kontakt oss

Plan og samfunn

Sigri Rosø Pladsen (fødselspermisjon)
Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
E-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no 

Simen Norheim
Areaplanlegger
Tlf. 48247793
E-post simen.norheim@jevnaker.kommune.no

Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Johnny Heen
Tlf: 409 11 880
E-post: Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no

Kommunalsjef Hans Tollef Solberg
E-post: Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 452 87 460

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Oppstartsmøte

I et oppstartsmøte vil kommunen orientere om gjeldende rammebetingelser for planområdet, og svare på generelle og konkrete spørsmål om planarbeidet. 

Saksgang

  1. Bestilling av oppstartsmøte mottas i Jevnaker kommune.
  2. Bestillingen fordeles saksbehandler hos Plan og miljø og intern gjennomgang av bestillingen gjennomføres.
  3. Saksbehandler innkaller til oppstartsmøte.
  4. Møte avholdes, og referat skrives og sendes til forslagsstiller.

Hva skal følge bestillingen?

  1. Bestilling av oppstartsmøte - skjema. (doc)
  2. Kort beskrivelse
  3. Planskisse(r)
  4. Eventuelt andre illustrasjoner som er nødvendig for å forklare planarbeidets hensikt

 

Planprosess fra A til Å