Kontakt oss

Plan og samfunn

Sigri Rosø Pladsen (fødselspermisjon)
Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
E-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no 

Simen Norheim
Areaplanlegger
Tlf. 48247793
E-post simen.norheim@jevnaker.kommune.no

Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Johnny Heen
Tlf: 409 11 880
E-post: Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no

Kommunalsjef Hans Tollef Solberg
E-post: Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 452 87 460

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Regelverk og nettressurser

På denne siden finner du lenker til lover, forskrifter, retningslinjer, veiledninger og andre nyttige lenker tilknyttet nasjonalt eller regionalt nivå.

Forventninger

Lover

Forskrifter

 

Retningslinjer og veiledere

Rikspolitiske/statlige planretningslinjer (RPR/SPR) og - bestemmelser (RPB/SPB)

Veiledere/retningslinjer

Nasjonale planer

Regionale planer

Andre viktige tema

Miljø og bærekraft

 

Planprosess fra A til Å