Kontakt oss

Andreas Lervåg Solberg 
Arealplanlegger
Tlf. 477 58 663 
Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no


Hans Tollef Solberg
Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460
Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, i bestemte områder i kommunen.

Det er to typer reguleringsplaner - områderegulering og detaljregulering. Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken, og dekker ofte større områder enn detaljregulering. Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering, som er et mer detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Reguleringsplan gir rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, eventuelt ekspropriasjon.

Prosess og krav til innhold i plandokumentene er lik for begge plantyper. Se mer informasjon under utarbeidelse av reguleringsplaner.

Illustrasjonsbilde av en reguleringsplan