Kontakt oss

Plan og samfunn

Sigri Rosø Pladsen (fødselspermisjon)
Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
E-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no 

Simen Norheim
Areaplanlegger
Tlf. 48247793
E-post simen.norheim@jevnaker.kommune.no

Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Johnny Heen
Tlf: 409 11 880
E-post: Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no

Kommunalsjef Hans Tollef Solberg
E-post: Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 452 87 460

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, i bestemte områder i kommunen.

Det er to typer reguleringsplaner - områderegulering og detaljregulering. Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken, og dekker ofte større områder enn detaljregulering. Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering, som er et mer detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Reguleringsplan gir rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, eventuelt ekspropriasjon.

Prosess og krav til innhold i plandokumentene er lik for begge plantyper. Se mer informasjon under utarbeidelse av reguleringsplaner.

Illustrasjonsbilde av en reguleringsplan