Kontakt oss

Plan og samfunn
Næringsrådgiver, Hans Tollef Solberg
E-post: hts@Jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14.

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Etablererstipend

Du kan søke etablererstipend fra Jevnaker kommunes næringsfond

Fondet skal først og fremst gi støtte til næringsutviklingstiltak som kan trygge og skape nye arbeidsplasser i Jevnaker kommune.

Fondet skal være et lavterskelfond, det vil si at det skal være enkelt å søke og få tildelt støtte fra fondet.

Prioriterte bransjer er

  • Småindustri
  • Håndverk
  • Tjenesteyting
  • Lokal matforedling
  • Reiseliv/kulturbasert næring

Krav til egenkapital for private næringstiltak settes til minimum 20 prosent.  

Søknad om etablererstipend skal sendes på eget skjema, se i venstremenyen

Vedtekter for næringsfond/etablererstipend i Jevnaker kommune (pdf)

Ringerike etablerersenter kan bidra med kurs, veiledning, nettverk og mentor-ordning for etablerere i ringeriksregionen.

Mer informasjon for etablerere finner du også hos Innovasjon Norge  og hos Alltinn.

Nasjonal industriinkubator for skogbasert næring er i Hønefoss og har tilbud til deg som er i etableringsfasen innen skog og tre. Mer informasjon hos Pan Innovasjon