Kontakt oss

Plan og samfunn
Kommunalsjef Hans Tollef Solberg
E-post: Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 45 28 74 60

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

 

 

Innovasjonsløft

Hva om vi starter med fremtiden, og skaper den selv...?

Innovasjonsløft er et ekstraordinært prosjekt i Ringeriksregionen fra 2014-2019 hvor Jevnaker kommune er en av prosjekteierne sammen med Ringerike og Hole kommuner.

Hovedmål

Inntil 70 virksomheter i Ringeriksregionen gjennomfører kompetansehevende program i innovasjon innen utgangen av 2019.

Innovasjonsløft skal bidra til å skape/sikre minst 250 arbeidsplasser i Ringeriksregionen.

Langsiktig mål

Bidra til å øke antall sysselsatte i regionen ved å tilby kompetansehevende vekstprogram til virksomheter i Ringeriksregionen.

Resultater så langt

  • 65 virksomheter har deltatt i Innovasjonsløft og 162 personer er i innovasjonsnettverket.
  • 61 personer som har gjennomført prosjektlederkurset i Innovasjonsløft.
  • Det er så langt rapportert fra åtte deltakende virksomheter at ca 60 nye arbeidsplasser er skapt i Ringeriksregionen i perioden februar 2015-januar 2017. Vi arbeider videre med kartleggingen. 

Mer informasjon

Sjekk ut nettstedet til Innovasjonsløft.

Bedriftseksempel på YouTube: se hva Veiby og Bentzen mener om deres deltakelse

Vite mer? Ta kontakt med programleder Sonja Bordewich på e-post og tlf. 99 54 28 50.