Kontakt oss

Plan og samfunn
Næringsrådgiver, Hans Tollef Solberg
E-post: hts@Jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14.

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Næringsstrategi

Strategisk næringsplan (pdf)

Strategisk næringsplan skal revideres. Det er mange faktorer som påvirker verdiskapning. Faktorer som er belyst i samfunnsdelen av kommuneplanen er blant annet: 

Gode samferdselsforbindelser, et velfungerende boligmarked og et attraktivt sentrum er viktig for utvikling av næringslivet.

Regionsamarbeid og flyplass

Jevnaker kommune er i ferd med å vokse mer sammen med Ringeriksregionen og har et felles arbeidsmarked innenfor regionen, først og fremst Ringerike kommune. Det er et godt regionalt samarbeid, både mot Ringerikssiden og Hadeland.

Regionalt samarbeid vil være en viktig forutsetning for å kunne skape et variert og robust arbeidsmarked for kommunens innbyggere i et langsiktig perspektiv. Teknologisk industri på Eggemoen vil, sammen med kunnskapsbasert næring på Hvervenkastet, Ringerike sykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge, være viktige baser for utvikling, også for Jevnakers innbyggere.

Nærheten til Gardermoen er også et fortrinn.

Kommunens egne næringsarealer på Bergermoen bør utvikles i tett samspill med resten av Eggemoen.

Opplevelsesbasert næring

Jevnaker er vertskap for opplevelsesbasert næring som Kistefos-Museet og Hadeland Glassverk.

Denne formen for virksomhet er med på å tydeliggjøre stedets identitet og har et potensiale for både utvikling og synergi til andre virksomheter. Det jobbes med et nasjonalt opplevelsessenter for glass på Jevnaker, som vil bidra til å øke turiststrømmen til Jevnaker, styrke Glassverkets og Kistefos-Museets virksomhet, samt ivareta kunnskapen om Norges glasshistorie.

Kommunen har videre en del småskala/-nisjeproduksjon med tilknytning til landbruket og annen småindustri. Dette er også med på å skape identitet til Jevnaker og resten av regionen.