Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
 

Byggesaksforskriften

Direktoratet for byggkvalitets veiledning om tekniske krav til byggverk
Veiledning TEK10


ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. (Klikk på logo under).

ByggSøkLogo

Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av plan og- og bygningslovens virkeområde. (Klikk på logo under for link til direktoratets nettside).

DiBKlogo