Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: Mads.Kvello.Berger@jevnaker.kommune.no

Terje Lindgård
Avd.ingeniør
Telefon: 922 71 888
E-post: tel@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Telefon: 409 11 880
E-post: johe@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)

Direktoratet for byggkvalitets veiledning om tekniske krav til byggverk
Veiledning TEK10


ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. (Klikk på logo under).

ByggSøkLogo

Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av plan og- og bygningslovens virkeområde. (Klikk på logo under for link til direktoratets nettside).

DiBKlogo