Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: Mads.Kvello.Berger@jevnaker.kommune.no

Terje Lindgård
Avd.ingeniør
Telefon: 922 71 888
E-post: tel@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Telefon: 409 11 880
E-post: johe@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Oljetank

Lurer du på noe om oljetank, enten det er å installere, kontrollere, tømme eller fjerne den? Det er også mulig å søke dispensasjon til å fylle igjen tanken.

Det er forurensningsloven som gjelder på dette området, og oljetank er nærmere beskrevet i forskriftene til loven. Se i forskriftene hos Lovdata

Eier av tanken (grunneier) har ansvaret for tanken og for å følge forskriften. Skal du installere ny tank, ta kontakt med Jevnaker kommune på forhånd. Kommunen trenger opplysninger om: tankens størrelse, type, alder, og hvordan tanken er tenkt plassert.

Har du ansvar for en nedgravd oljetank, skal du gjennomføre tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig til kommunen.

En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. En utbedret oljetank kan tas i bruk etter at det er gjennomført ny tilstandskontroll. Tilstandskontroll utføres av personell med tilstrekkelig kunnskap for å vurdere tankens tilstand.

Hvor ofte skal tanken kontrolleres?

  • Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år.
  • Glassfiber/Gup-tank: Skal gjennomføres en trykktesting to år etter tanken ble nedgravd. Deretter ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder, deretter periodiske tilstandskontroll fastsatt av kontrollør eller hvert femte år.
  • Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstandskontroller hvert femte år.

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Søke om dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt der hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. Du må da søke kommunen om tillatelse.

Dispensasjon til å fylle igjen nedgravd oljetank søkes med hjemmel i forurensingsforskriften §1-11. Får du tillatelse, skal tanken rengjøres før den eventuelt fylles med sand eller grus. Påfyllingsanordningen fjernes eller sikres, slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling ikke kan skje.

Mer om oljetank på oljefri.no