Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
Byggesaksbehandler
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Telefon: 409 11 880
E-post: johe@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Passivhus

Jevnaker kommune ønsker å stimulere til at det bygges flere passivhus i kommunen. For å bidra til dette vil det være gratis byggesaksbehandling der det skal føres opp passivhus (krav om at søknaden skal sendes via ByggSøk og at det blir sendt en kortfattet oversikt over energiforbruket).

Enova gir støtte til oppføring av lavenergihus og passivhus. Lenke til ENOVA.

Hva er passivhus?  

Et passivhus har vesentlig lavere energibehov enn en normal bolig. Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandarden er kun ca. 25 prosent av energibehovet til en bolig bygget etter normal standard.

Den viktigste grunnen til høyt energiforbruk i en bolig er stort varmetap fra boligen. Passiv energidesign har til hensikt å minske dette varmetapet gjennom ulike tiltak på bygningskroppen. Reduser varmetap fra boligen er første trinn i passiv energidesign, som totalt består av fem trinn for å oppnå redusert energibehov

Trinn 1
Redusere varmetapet fra boligen mest mulig - arealeffektivitet, ekstra isolasjon og balansert ventilasjon

Trinn 2
Redusere elektrisitetsforbruket til lys og utstyr - energieffektive hvitevarer og belysning

Trinn 3
Utnytt solenergi - utnytt passiv solenergi, solskjerming og eventuelt solfangeranlegg til oppvarming av tappevann

Trinn 4
Vis og kontroller energibruken - enkel og lettforståelig tilbakemelding til beboerne på deres energiforbruk.

Trinn 5
Velg effektiv energiforsyning - velg den energikilden som er mest energieffektiv. For eksempel fjernvarme i byene og biobrensel i distriktene.

Mer informasjon 

Lavenergi.no (Husbanken)Passivhus.noENOVA