Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Søknad om avkjørsel til offentlig vei

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

For at vi skal få behandlet søknaden er det viktig at vi får tilsendt all nødvendig informasjon sammen med søknaden. Les mer om hva søknaden må inneholde her.

Når du har innhentet all nødvendig informasjon kan du sende inn søknaden her. 

For at kjøringen inn og ut fra en eiendom skal skje på en trafikksikker måte, stilles det krav til blant annet sikt og utforming av avgjørsel. Dette må du tenke på.

Søknaden om avgjørsel blir behandlet av enten Statens vegvesen eller kommunen.