Informasjonsark om ulike tiltak

Norsk Kommunalteknisk Forening, NKF byggesak, har utarbeidet informasjonsark som gir en kort beskrivelse av ulike tiltak og hvilke blanketter som må fylles ut for ulike tiltak