Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nettverk og møteplasser i framtidas omsorg

Innbyggere i Jevnaker bør være forberedt på å være «prøvekaniner» framover. Ideer og behov fra framtidsverksteder skal testes ut. Felles er sosiale nettverk, inkludering og møteplasser.

1. halvår 2017 ble preget av prosjekt Framtidas omsorg. Mye av arbeidet er gjort i dialog i såkalte framtidsverksteder, der innbyggere, utbyggere, pårørende og andre interesserte har kommet fram med ideer og behov.

Se bilder fra framtidsverksted på Flickr

Grønt lys for å jobbe videre

I framtidsverksted nummer 3 er løsningene testet for første gang. På dagsorden sto presentasjon av to utvalgte løsninger. Hvordan ville løsningene bli mottatt og ville politisk og administrativ ledelse gi «grønt lys» for videre arbeid? Fra salen kom innspill til forbedringer, sammen med god respons og klare signaler om å gå videre. 

Nå skal det jobbes mer med løsningene og det må testes videre. Testingen skal skje opp mot brukere og innbyggere. Det er helt avgjørende at folk deltar for å sikre at løsningsforslag treffer behovene.

Metoden det jobbes etter er BLT: behov, løsning, test. Testing gir ny innsikt, løsningene spisses videre, for så å teste igjen.

Sosialt og inkluderende

De to løsningene som det er gitt grønt lys for å jobbe videre med, legger begge vekt på sosiale nettverk, møteplasser og inkludering i lokalsamfunnet: Trivsel og fellesskap gir bedre helse.

Sånn er’e på Jevnaker/Jevnaker for dummies

Utarbeide et humoristisk kart som setter ord på den tause kunnskapen i lokalsamfunnet. Enkle spørsmål som «Hvor er Kanada?», «Mølla?» «Hvorfor finner jeg ikke Statoilstasjo’n?» «Har man med seg stoler 17.mai?».  Med kartet i hånd, møte innbyggerne på sentrale møteplasser som for eksempel butikken. 

Aktiv, inkluderende boform «Et godt sted å bo» 

En langsiktig løsning som handler om boform. Ikke nødvendigvis hvor vil vi bo, men hvordan vi vil bo. Utvikle et nytt boområde. Området skal være preget av differensiert boligmasse, offentlig/privat samarbeid, nærhet til sentrale funksjoner, sammensatt aldersgruppe, fellesarealer ute og inne, smart-hus teknologi. Deler av området må også være basert på innskudd slik at det blir økonomisk mulig for flere.

Suksess med verksteder

Arbeidsformen med framtidsverksteder og involvering kom godt i gang fra start. I første verksted møtte over 70 personer opp for å snakke om framtidsbehov.

– Nå må vi være tro mot behovene innbyggerne har gitt oss! Vi har stor takknemlighet til alle som har deltatt på ett eller flere framtidsverksted. Deltakernes engasjement har vært helt avgjørende i denne prosessen, presiserer kommunalsjef Cecilie P. Øyen. Alle behov som er kartlagt, tas med som innspill i videre utvikling innen Helse og omsorg i Jevnaker.

Mer om innovasjonsarbeid i Jevnaker kommune