Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnaker InnovasjonsLab

Jevnaker kommune tilbyr i samarbeid med Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal og designbyrået Halogen, et kurs i tjenestedesign for næringslivet og gründere. Målet er å lære mer om kreativt idearbeid og design som innovasjonsverktøy. 

Bildet viser rådmann i Jevnaker, Erling Kristiansen, næringsrådgiver, Hans Tollef Solberg og ordfører i Jevnaker, Morten Lafton. De står ute i gata på Nesbakken ved Storgata blomster.

Bli med på Jevnaker InnovasjonsLab. En lærings- og utviklingsarena som vil gi innføring i innovasjonsteori- og praksis. Tenk så flott om vi sammen kan skape nye ideer som blir til nye forretningsområder for deg og din bedrift - og at vi sammen kan videreutvikle næringslivet og motivere hverandre ved å møtes, lære og inspirere hverandre.

Nysgjerrig? Ta kontakt med Anita K.Haugland på epost: akh@jevnaker.kommune.no 


Hva er Jevnaker InnovasjonsLab?

Et learning-by-doing kompetanseutviklingskurs for offentlige og private tjenestetilbydere i Jevnaker kommune, med tjenestedesign som tilnærming. Kurset er delt opp i to deler. Først et webinar på en time, som en introduksjon. Deretter blir det to workshops på fire timer som gjennomføres i juni.

 

Hvorfor tjenestedesign?

I en tid som denne er det avgjørende å styrke evnen til kostnadseffektiv omstilling og hensiktsmessig organisering av medarbeidere, tjenester og kundeopplevelser. Til dette er tjenestedesign et godt egnet rammeverk for innovasjon og har en verktøykasse som gjennom noe opplæring og utprøving, raskt kan tas i bruk. Tjenestedesign handler om å gjøre tjenester nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Ved å forstå tjenesten fra brukerens perspektiv, og se helheten i brukeropplevelsen, designer vi tjenester som skaper en reell verdi for de som skal bruke dem.

 

Hvem kan delta?

Alle næringer, gründere og ildsjeler i Jevnaker er invitert og kan søke om å delta. Det er et mål i seg selv at sammensetningen av gruppene er komplementære, med både overlappende og ikke-overlappende forretningsområder. Det lagt opp til max 48 deltakere.

 

Hvordan foregår det?

Teori og praksis

Du går gjennom et intensivt kurs som tar utgangspunkt i en generell innføring i moderne innovasjonsteori- og metode. Vi går gjennom grunnleggende forståelser innen design thinking, Lean Startup og tjenestedominant logikk.

Etter innføringen i metode og teori vil workshopen inneholde øvelser i praksis og ha et særlig fokus på digitalisering som plattform.

 

Hva får du ved å delta?

Du tar med deg inn i workshopen en høyaktuell problemstilling for deg og din bedrift/organisasjon. Gjennom prosessen arbeider du med denne, slik at du fortløpende lærer å praktisere tjenestedesign gjennom arbeidet med din problemstilling.

 

Tidsplan

Uke 24 - 09.juni kl. 13.00-14.00

Webinar: 1 time 

Innføring i mål, format og innhold. Her gis det bistand til at deltakerne får utviklet sin egen problemstilling (en “designbrief”) samt informasjon om deltakere og teamsammensetning

Uke 25 - 17.juni kl 17.30-21.00

Workshop 1: 3,5 timer 

Tema: Tjenestedesign, innsiktsarbeid, aktørkartlegging, innovasjon

Sted: Thorbjørnrud Hotell

Enkel servering (kaffe og rundstykker)

Mellom workshops: Noe hjemmearbeid og selvstudie må påregnes

Uke 27 - 30. juni kl 17.30-21.00

Workshop 2: 3,5 timer 

Innhold: Gevinstrealisering, konseptutvikling, roadmap, presentasjon

Sted: Thorbjørnrud Hotell

Enkel servering (kaffe og rundstykker)

 

Hvordan melder du deg/dere på?

Dersom du har en problemstilling klar til kurset: Fyll ut skjema under. Ønsker du råd før workshopen? Ta kontakt med Anita K.Haugland på tlf: 928 00528 eller epost: akh@jevnaker.kommune.no innen 08.06.20

Klikk her for å komme til PÅMELDING

 

Mangler du ideer?

Gjennom dialog med våre innbyggere på forskjellige arenaer har det kommet frem konkrete behov og ideer.

Kanskje du kan la deg inspirere til en forretningside for deg og din virksomhet?  Her finner du dokumentet: Ideer og behov

 

Pris

Kurset er gratis for bedrifter og organisasjoner i Jevnaker kommune. Har du spørsmål? Kan dette passe for deg og din bedrift? Ikke nøl med å ta kontakt med næringsrådgiver: Hans Tollef Solberg på 905 69 517.