Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Samskaping

I innovasjonssatsingen i Jevnaker kommune lanseres begrepet samskaping. Hva er det? 

Her forsøker vi å skissere noen spørsmål som kan sette i sving nye tanker, for å få til framtidige samskapingsprosesser i Jevnaker. 

Samskaping og samproduksjon

Hvordan vil vi ha det i bygda vår? Hva har vi behov for i framtida? Kan det være at vi ikke ser løsningen på våre framtidige behov fordi ikke har tatt oss tid til å finne ut hva vi egentlig har behov for? Kan det være at vi er så opptatt av det vi tror vi vet at vi ikke bryr oss nok om å skaffe oss god nok innsikt? Kan det være at vi ved å samle bygdas og regionens krefter får en innsikt vi i dag ikke har?

Kan det tenkes at vi har gjensidig nytte av å forene våre krefter? Kan det tenkes at vi på denne måten finner løsninger vi i dag ikke kan tenke oss?

«Det er ofte hva vi tror vi vet som forhindrer oss fra læring» - Claude Bernard

Ta felles ansvar

Når vi forener all innsikt som finnes hos innbyggere, politikere, næringsliv, eiendomsutviklere, utbyggere, ansatte, nabokommuner og andre samarbeidspartnere, møter hverandre med gjensidig forståelse og respekt og et genuint ønske om å forstå hverandre og lære av hverandre, finner  ildsjelene/ pådriverne og det brennende engasjementet i bygda. Det er kanskje da vi lærer noe nytt, finner de nye og riktige løsningene for framtida og tar et felles ansvar for å skape dem. 

Når vi systematiserer denne måten å jobbe på, vil vi kanskje i større grad kjenne oss som en viktig del av et medspillsdemokrati, med et felles ansvar for framtida. 

Artikkel hos Kommunen.dk: Den fuldkomne borger: Når samskabelse lykkes

Artikkel hos Den offentlige.dk: Borgerne er klar – er politikerne også?

Flere artikler om samskaping, eller samskabelse på dansk, hos Den offentlige.dk