Kontakt oss

Direktenummer til
Ljungberggården aktivitetssenter:
Tlf 455 05 372

Fagarbeider Trude Haugen
E-post Trude.Haugen@jevnaker.kommune.no 

Helse og omsorg

Tlf: 61 31 59 00 
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse: 
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ljungberggården aktivitetssenter

Ljungberggården aktivitetssenter har tilholdssted i Lidvangvegen 20 i Jevnaker kommune.

Lavterskeltilbud for alle i

Jevnaker Kommune

 0 – 100 år

 Ljungberggården Aktivitetssenter er et lavterskeltilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, fysisk og/eller psykisk.Tilbudet tildeles etter søknad. Søknad sendes til og behandles i Tildelingsenheten, Helse og Omsorg.

Pr i dag har vi aktivitetstilbud til alle brukere på ukedager mellom kl.9 – 14.  Vi har produksjonsrettede aktiviteter før lunsj. Vi produserer kornputer for Dorcas AS på Helgelandsmoen og klistrer ingrediensetiketter for Melba AS.

 Vi har også faste aktivitetskvelder.  Helgetilbud er under utvikling.

Tirsdager i partallsuker: «LjungbergMoven» Kl.17 – 20. Dette er et trimtilbud med kveldsmat gruppe. Brukerne blir delt inn i 3 grupper. 2 av gruppene går en tur tilpasset brukerne og den siste gruppen forbereder kveldsmaten.

Fredager i oddetallsuker: «FredagsTreffen» Kl.18 – 21. Vi samles til en felles middag og koser oss utover kvelden med sang og musikk. Her er det anledning til å underholde de andre, hvis du ønsker det..

Dame

Andre aktiviteter ved vårt senter

 • Makulering                                               
 • Veving
 • Strikke maskiner
 • Avisgruppe
 • Transport oppdrag
 • Facebookgruppe
 • Snekkeravdeling
 • Skinnsløyd
 • Ukens film
 • Dropsproduksjon
 • Musikktilbud hver onsdag
 • Intern postbud.
 • Kantinedrift – samfunnshuset
 • Biljard, dart, minibowling, kortspill, movespill m.m.
 • ART gruppe – Aggression Replacement Training –  «I stedet for aggresjon»
 • Turgrupper                 

 

SFO

Tirsdag, torsdag og fredag har vi et SFO tilbud i samarbeid med Bergebakken skole. Fra høsten 2012 gjelder dette for 2 barn.

 
Avd. Pyramiden

Sentralt på Nesbakken driver vi butikk som en del av tilbudet vårt. Vi har brukerdeltagelse og produksjon alle dager i uken.  

Vi produserer produkter til påfølgende sesong(tema kan være jul, påske, mai, sommer, vinter osv.), og vi lager eksempler av varer til utstilling og salg.  

Vi er forhandler av Drops garn, tekstiler fra Fr. Jørgensen i Bærum og Stoff i Danmark. Vi selger også tilbehør til søm og strikk.

Pyramiden

 

Kulturkalender

På aktivitetssenteret har vi en kulturkalender for å kunne gi brukerne et variert aktivitetstilbud. Vi satser bredt på både tradisjonelle, men også utradisjonelle aktiviteter.

Glassblåsing

I løpet av 2011/12 har vi arrangert: 

 • Kooperativen Pub i Hønefoss med Peppes Pizza og VM i skiflygning på storskjerm
 • Hadeland Glassverk – glassblåsing
 • Hadeland Glassverk – Baker ’n. Der har de deilig kakao og kanelsnurr som smaker herlig etter en gåtur på kalde vinterdager.
 • MorOdalen Festivalen i Odalen
 • Transport til juleshopping på Gran
 • Tur til Sansehuset på Emma Hjort.
 • Kino besøk i Hønefoss.
 • Julebord, julelunsj, Lucia, sommerfest og alt annet vi har av tradisjoner her til lands
 • Dansegalla m/Ole Ivars i St. Hallvardshallen.
 • «Feelgood Festivalen» i Hønefoss.
 • HBK kamper.
 • Tur til Bjerklyhytta med overnatting.
 • Hjul’show på Sundvolden – Vazelina og Hilde Lyrån.
 • Friluftsliv/akedag i lavvoen på Ringkollen.
 • Teknisk Museum – Oslo, med tog fra Roa.
 • «Studietur» til JAC job og aktivitetscenter i København.

Brukermedvirkning

Brukere av Ljungberggården skal kunne påvirke egen hverdag og dermed også tilbudet som gis innenfor de rammer som er tilgjengelige.

Det har de muligheten til gjennom følgende arenaer:

Brukerråd              

Brukerrådet er nyopprettet og har hatt sitt første møte. Det er tenkt at rådet skal ha ca. 6 – 8 møter i løpet av året. Eller fortløpende ved behov. I rådet er det 4 brukerrepresentanter, leder for aktivitetssenteret og en observatør oppnevnt fra Rådet for funksjonshemmede.  Saker vedr drift og tilbud tas opp i rådet, samt alle andre saker som brukere måtte ønske

Husmøter

En gang i måneden arrangeres det husmøter (fredager). Her kan alle ta opp det de måtte ha på hjerte.

 Produktmøter

De av brukerne som jobber i Pyramiden har produktmøter 4 ganger i året. Her kommer brukerne med forslag til ting de ønsker å lage. Fokus: Påske – Jul – Sommer – Vinter

Kulturkalender

I denne gruppen er det 1 brukerrepresentant, personalrepresentanter fra de forskjellige boligene, samt leder for aktivitetssenteret. Det er møte ca. 1 gang pr mnd. for utarbeidelse av neste måneds kulturkalender.

Camilla Hammerstad (t.v.) og Anette Helgesen arbeider med stoff og sømHos oss legger vi stor vekt på et hyggelig og sosialt miljø.

Ljungberggården aktivitetssenter holder til på Ljungberggården. Dette er et aktivitetstilbud for funksjonshemmede over 18 år, som av ulike grunner står helt eller delvis utenfor ordinært arbeid. Vi tilbyr en rekke ulike aktiviteter, hvorav noen er arbeidsrettede.

Aktivitetstilbudet foregår på ukedager mellom kl. 09.00 - 14.00. Vi har også enkelte aktiviteter som foregår på kveldstid. Disse fremkommer i månedens kulturkalender.

I samme kulturkalender vil det komme tilbud om 1-2 turer i året, og hvert 3. år reiser vi på en tur til Spania.

Brukermedvirkning - En gang i måneden har vi husmøte. Der går vi gjennom saker som er meldt inn, samt gjennomgang av kulturkalenderen for den neste måneden. Alle har ordet under dette møtet. Det vil også være en representant fra Norsk forbund for utviklingshemmede Jevnaker (NFU) under disse møtene. Dette for å sikre brukermedvirkning og vår variant av brukerråd.