Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Dagsenter for personer med demens

Tilbud til hjemmeboende personer med demens som bidrag til økt livskvalitet og vedlikehold av funksjonsnivå.

Målgruppen for dagsenteret er personer med demens uavhengig av alder og sykdomsfase.

Hjemmeboende med en demensdiagnose, eller som er under utredning med mistanke om demens, vil kunne ha nytte og glede av sosial stimulans og aktivitet i fellesskap med andre på dagsenteret.

Dagsenteret for demens har ulike dagaktiviteter fem dager pr uke fra kl 09-14.

Mer om tilbudet finner du i denne brosjyren: Dagsenter Bergerly