Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Dagsenter JORS

Dagsentertilbudet er et forebyggende tiltak som først og fremst har som mål at brukerne skal opprettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner og klare seg i hjemmesituasjonen. Med dette som utgangspunkt er dagsenteret et lavterskeltilbud med vekt på sosiale og tilrettelagte aktiviteter.

Dagsenteret har ulike dagaktiviteter fem dager i uken fra kl. 09.00-14.00.

Aktiviteter kan være:
Hyggelig samvær med kaffekos, middag, forskjellige turer,  kulturelle innslag med sang og musikk, hageaktivitet, sesongtilpassede aktiviteter og utnyttelse av naturen vår til de forskjellige årstidene. 

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema Helse og omsorg