Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Støttekontakt

Dersom du trenger hjelp gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter kan en støttekontakt være aktuelt for deg.

Støttekontakt er for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Kriterier

  • Du er ute av stand til å skaffe en meningsfylt fritid på egen hånd.
  • Trenger hjelp og støtte til å mestre ulike fritidsaktiviteter.
  • Har lite sosialt nettverk og er ensom.

Tjenestens innhold

  • Fast personell
  • Aktiviteter avklares med bruker på forhånd for forutsigbarhet for begge parter.
  • Aktiviteten kan være individuelt eller gruppe, alt etter hva som er mest hensiktsmessig ut fra en indviduell vurdering.
  • Tjenesten skal ses i sammenheng med andre fritidsaktiviteter kommunen arrangerer.