Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Brukermedvirkning

Jevnaker kommune skal drifte og utvikle en brukerorientert helse- og omsorgstjeneste.

Det innebærer at behov og forventninger hos brukere/pårørende/verger skal være et utgangspunkt for beslutninger og tiltak. De skal oppleve å bli ivaretatt, sett og hørt. De skal få informasjon og støtte slik at de kan delta aktivt i beslutninger som angår dem, samt ha mulighet til egenomsorg og mestring.

Det er utarbeidet et dokument som viser hvordan virksomhetene sikrer/skal sikre dette på ulike områder, både på individ-, tjeneste- og systemnivå.

Dokumentet kan lastes ned her:

Brukermedvirkning - samspill og dialog gir resultater

Ønsker du som pasient, bruker, beboer eller pårørende å gi oss tilbakemelding om noe ved tjenestene? Da kan du fylle ut dette skjemaet: Tilbakemelding på helse og omsorgstjenester

For pårørende

Det finnes også mye ressurser for pårørende hos Pårørendesenteret, som er et landsdekkende nettsted: 

Pårørendesenteret.no