Kontakt oss

Hege de Jong
Koordinator
Frisklivssentralen, fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf. 41 51 98 70
Epost: hdj@jevnaker.kommune.no


Helse og omsorg

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ergoterapi

Målsetningen for ergoterapi er å fremme menneskers mulighet til å fungere i sine omgivelser og mestre daglige gjøremål.

Ergoterapitjenesten har et tett samarbeid med fysioterapeutene, og har også god kontakt med hjemmesykepleien, korttidsavdelingen, langtidsavdelingene, helsestasjonen og psykiatritjenesten.

Ergoterapeuten tilbyr tjenester til personer i alle aldre som av ulike grunner har eller står i fare for å få problemer med å utføre gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi innebærer blant annet å:

  • Kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/arbeid
  • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage, skole og på arbeidsplass
  • Rådgivning, veiledning og undervisning

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.