Kontakt oss

Hege de Jong
Koordinator
Frisklivssentralen, fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf. 41 51 98 70
Epost: hdj@jevnaker.kommune.no


Helse og omsorg

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ergoterapi

Målsetningen for ergoterapi er å fremme menneskers mulighet til å fungere i sine omgivelser og mestre daglige gjøremål.

Ergoterapitjenesten har et tett samarbeid med fysioterapeutene, og har også god kontakt med hjemmesykepleien, korttidsavdelingen, langtidsavdelingene, helsestasjonen og psykiatritjenesten.

Ergoterapeuten tilbyr tjenester til personer i alle aldre som av ulike grunner har eller står i fare for å få problemer med å utføre gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi innebærer blant annet å:

  • Kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/arbeid
  • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage, skole og på arbeidsplass
  • Rådgivning, veiledning og undervisning

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Melding om behov

Fyll ut søknadsskjema for Helse og omsorgstjenester i Jevnaker kommune som du finner i venstre meny, og send til kommunen.

Når kommunen har mottatt din henvisning vil du motta en telefon innen 14 dager som bekreftelse på mottatt henvisning, samt eventuell ventetid.

Vilkår

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi. Det kan være ventetid på ergoterapitjenester.

Pris

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyter. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.