Kontakt oss

Hanne W. Hovind og Hege de Jong

Frisklivssentralen E-post: Frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no

Tlf. 452 03 387

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kurs

Her finner du aktuelle kurs i regi av Frisklivssentralen

Mindfulness - oppmerksomt nærvær

Jevnaker Frisklivssentral arrangerer kurs i mindfulness, også kalt «oppmerksomt nærvær». Mindfulness kan hjelpe deg å takle en hektisk hverdag som ofte er belastet med stress. Du vil bli mer bevisst på deg selv og kroppens signaler. Kurset vil inneholde lette yogaøvelser og meditasjon, samt kroppsscanning.

Kurset går over seks ganger. Det varer fra 1-1,5 time hver gang. Kurset holdes av sertifisert instruktør innen mindfulness.

Kursavgift: 500 kroner.

Oppstart etter interesse.

Tobakksfrie sammen

Vi tilbyr kurset «Tobakksfri». Det er et sluttekurs for deg som ønsker å stumpe røyken eller kaste snusen sammen med andre. 

Kurset baseres på prinsipper om at det er lettere å endre vaner når man har kontakt med andre i lignende situasjon. Motivasjon og strategi for tobakksfrihet er noen av temaene som tas opp på kurset.

Kursdatoer og tider: Seks ganger, hver på ca 1,5 timer. Oppstart 31. august 2017 kl 15:30 hos Ringerike frisklivssentral, Torvgata 10. Jevnaker, Hole og Ringerike frisklivssentraler samarbeider om kurset.

Bra mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner knyttet til matvaner og matvarevalg. Mottoet for kurset er "Små skritt - store forbedringer".

Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Bra mat-kurset følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset er et kostholdskurs som går over fem ganger, to timer hver gang. 

Kursleder: Hanne Waldersnes Hovind.

Kursavgift er 500 kr (inkludert kursmateriell, kokebok, enkel servering).

Kurs i mestring av belastninger 

Hva er KiB kurs? Kurs i mestring av belastninger er utarbeidet for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger. Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastningene kan være knyttet til privatliv, helse eller arbeidsliv. Vedvarende belastning fører til tap av energi og ofte følelse av nedstemthet. 

Reaksjoner på overbelastning/vedvarende stress kan være:

Fysiske

 • Muskelspenninger
 • Tretthet
 • Slitenhet
 • Uro og rastløshet
 • Søvnvansker

Fysiologiske

 • Svekket immunforsvar
 • Hormonelle og nevrologiske endringer

Følelsesmessige

 • Mindre glede
 • Nedstemthet
 • Irritabilitet

Tankemessige

 • Konsentrasjonsvansker
 • Bekymring/grubling
 • Mistenksomhet
 • Vansker med å ta avgjørelser

Kurset er basert på kognitiv atferdsteori, i tillegg er det benyttet kunnskap om stress, mestring og belastning.

På kurset vil du lære å:

- Gjenkjenne symptomer på overbelastning

-Forebygge overbelastning

-Identifisere belastninger

-Videreutvikle egen mestringsevne

Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønstre.

Praktiske opplysninger

Kurset starter onsdag 11.10.17 kl 13.30-16:00. Kurset går over ti uker – 8 uker kurs + 2 oppfølgingsmøter. Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs. Du får utdelt et kurshefte som du skal bruke aktivt gjennom hele kurset. Kursavgift er på 500 kroner. Du vil bli innkalt til en individuell samtale med kursleder før kursstart. 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål angående kurset, ta kontakt med enten Camilla, Lisbeth eller Frisklivssentralen. 

Mer informasjon

Kontakt oss på telefon 45203387 eller frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no for mer informasjon og påmelding til alle kurs.