Kontakt oss

Hanne W. Hovind og Hege de Jong

Frisklivssentralen E-post: Frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no

Tlf. 452 03 387

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kurs

Her finner du aktuelle kurs i regi av Frisklivssentralen

Mindfulness - oppmerksomt nærvær

Jevnaker Frisklivssentral arrangerer kurs i mindfulness, også kalt «oppmerksomt nærvær». Mindfulness kan hjelpe deg å takle en hektisk hverdag som ofte er belastet med stress. Du vil bli mer bevisst på deg selv og kroppens signaler. Kurset vil inneholde lette yogaøvelser og meditasjon, samt kroppsscanning.

Kurset går over seks ganger. Det varer fra 1-1,5 time hver gang. Kurset holdes av sertifisert instruktør innen mindfulness.

Kursavgift: 500 kroner.

Oppstart kl 12 onsdag 19. april 2017. 

Tobakksfrie sammen

Vi tilbyr kurset «Tobakksfri». Det er et sluttekurs for deg som ønsker å stumpe røyken eller kaste snusen sammen med andre. 

Kurset baseres på prinsipper om at det er lettere å endre vaner når man har kontakt med andre i lignende situasjon. Motivasjon og strategi for tobakksfrihet er noen av temaene som tas opp på kurset.

Kursleder: Hanne Waldersnes Hovind

Kursdatoer og tider: Seks ganger, hver på ca 1,5 timer.

Ta kontakt ved interesse. Kurs settes opp fortløpende når vi har nok personer på liste.

Bra mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner knyttet til matvaner og matvarevalg. Mottoet for kurset er "Små skritt - store forbedringer".

Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Bra mat-kurset følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset er et kostholdskurs som går over fem ganger, to timer hver gang. 

Kursleder: Hanne Waldersnes Hovind.

Kursavgift er 500 kr (inkludert kursmateriell, kokebok, enkel servering).

Bra mat-kurs starter 2. mai kl 12. Stedet er Frivilligsentralen i Storgata 24, 2. etasje, samme inngang som biblioteket.

Kurs i depresjonsmestring

Kurs i depresjonsmestring (KiD-kurs) er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen.

Symptomer på nedstemthet og depresjon kan være:

Fravær av glede

Følelse av å være verdiløs

Søvnproblemer

Konsentrasjonsvansker

Irritabilitet

Tilbaketrekking

Uro

Grubling

Lite initiativ

Kurset er lagt opp som undervisning hvor du lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner.

Tidsrammen er på 2,5 time med innlagte pauser. Kurset går over ti uker – åtte uker kurs, og to oppfølgingsmøter

Kurset blir ledet av to godkjente kursledere, spesialsykepleier Camilla Glemmestad og spesialvernepleier Lisbeth Østen. Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs. Du får utdelt en kursbok som du skal bruke aktivt gjennom hele kurset. Du vil bli innkalt til en individuell samtale med kursleder før kursstart. 

Kursavgift er 500 kroner. 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål angående kurset, ta kontakt med enten Camilla, Lisbeth eller Frisklivssentralen. 

Nytt kurs blir satt opp når vi har mange nok interesserte.

Mer informasjon

Kontakt oss på telefon 45203387 eller frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no for mer informasjon og påmelding til alle kurs.