Kontakt oss

Hege de Jong
Koordinator
Frisklivssentralen, fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf. 41 51 98 70
Epost: hdj@jevnaker.kommune.no


Helse og omsorg

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Fysioterapi

Forebygging og behandling av sykdom eller skade. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe.

Oppfølging kan omfatte:

  • Kartlegging og vurdering av brukers funksjonsnivå
  • Iverksetting av forebyggende tiltak og behandling
  • Rehabilitering gjennom tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet forøvrig.

Målgruppe

Forutsetning for tjenestetildeling:

  • Bruker bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen.
  • Bruker har sykdom, skade eller lyte, hvor fysikalsk behandling er refusjonsberettiget etter forskrift.
  • Behandling i hjem, institusjon, barnehage eller skole gis dersom bruker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet på et fysikalsk institutt hos privatpraktiserende fysioterapeut med kommunal driftsavtale.
  • Fysioterapi er et ledd i en habiliterings- eller rehabiliteringsprosess.
  • Bruker har behov for veiledning for å vedlikeholde fysisk funksjonsevne. 

Melding om behov

Melding om behov for tjenesten kan gis på telefon 61315900 eller til annet personell i kommunehelsetjenesten. Se også søknadsskjema i venstremenyen

Kriterium/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en faglig vurdering av behovet.

Det er ventetid på fysioterapitjenester både i den kommunale tjenesteytingen og hos de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Om søknadsprosessen 

Når kommunen har mottatt din henvisning vil du motta en telefon innen 14 dager som bekreftelse på mottatt henvisning, samt beskjed om eventuell ventetid.

Pris for tjenesten

Fysioterapi i regi av kommunalt ansatt fysioterapeut er gratis. Enkelte grupper i regi av kommunalt ansatt fysioterapeut har egenandel