Kontakt oss

Hege de Jong
Koordinator
Frisklivssentralen, fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf. 41 51 98 70
Epost: hdj@jevnaker.kommune.no


Helse og omsorg

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Fysioterapi

Målsetningen for fysioterapi er å forebygge og behandle sykdom eller skade. Fysioterapitjenesten i kommunen tilbys ved Jevnaker Fysikalske Institutt og ved kommunal helsetjeneste.

Fysioterapi

Oppfølging kan omfatte

  • Kartlegging og vurdering av brukers funksjonsnivå
  • Iverksetting av forebyggende tiltak og behandling
  • Rehabilitering gjennom tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, ofte tverrfaglig.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om dubor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.

Melding om behov

Fyll ut søknadsskjema for Helse og omsorgstjenester i Jevnaker Kommune som du finner i venstre meny, og send inn til kommunen.

Når kommunen har mottatt din henvisning vil du motta en telefon innen 14 dager som bekreftelse på mottatt henvisning, samt beskjed om eventuell ventetid.

Kriterium/vilkår

Fysioterapitjenesten eller legen din vil foreta en faglig vurdering av behovet.

Det kan være ventetid på fysioterapitjenester både i den kommunale tjenesteytingen og hos de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2018 er egenandelstaket 2025 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Klage

Fyll ut søknadsskjema for Helse og omsorgstjenester i Jevnaker Kommune som du finner i venstre meny, og send inn til kommunen.

Når kommunen har mottatt din henvisning vil du motta en telefon innen 14 dager som bekreftelse på mottatt henvisning, samt beskjed om eventuell ventetid.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.