Kontakt oss

Hege de Jong
Koordinator
Frisklivssentralen, fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf. 41 51 98 70
Epost: hdj@jevnaker.kommune.no


Helse og omsorg

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hjelpemidler

Kommunen hjelper til med utlån av hjelpemidler ved kortvarig behov, og vi kan hjelpe deg å søke på hjelpemidler via NAV når behovet er langvarig.

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Melding om behov

Fyll ut søknadsskjema for Helse og omsorgstjenester i Jevnaker Kommune som du finner i venstre meny, og send inn til kommunen.

Når kommunen har mottatt din henvisning vil du motta en telefon innen 14 dager som bekreftelse på mottatt henvisning, samt beskjed om eventuell ventetid.

Pris

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Kommunen selger krykker ved behov, og disse kan fås ved å henvende seg hos Servicetorget på Samfunnshuset (man - fre kl 09-15). Pris kr 300,- De selger også ispigger til krykker kr 140,-.

 

Kontaktinfo

Kommunens hjelpemiddellager har adresse Utsikten 1, like ved Jevnaker skole.

Åpningstider hjelpemiddellager: tirsdager kl 12-13 og torsdager kl 15-16.

Kontakt for innlevering/utkjøring av hjelpemidler, ring tlf: 40 49 97 04

Syns- og hørselskontakt: 40 72 70 95

 

Korttidslån:

Kommunen tilbyr korttidsutlån av hjelpemidler.

Behov for hjelpemidler kan formidles gjennom spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsteamet i Jevnaker kommune (fysioterapeut/ergoterapeut), av en av våre sykepleiere/vernepleiere i enheten, av kommunens hørsels- eller synskontakt eller gjennom søknad fra den enkelte.

 

Varig behov:

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov, vanligvis skjer dette ved et hjemmebesøk. Ved varig behov sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven hos NAV. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.