Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Folkehelse

God helse er en viktig ressurs, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Folkehelse illustrasjon

God helse er en viktig ressurs, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Det er imidlertid viktig å understreke at folkehelse ikke bare handler om fravær av sykdom. Det handler om livskvalitet og trivsel, om opplevelse av sosial tilhørighet og mestring.

Det overordnede målet for folkehelsearbeidet i Norge er flere leveår med god helse for den enkelte og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Alle kommuner skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og over positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

Her finner du Jevnaker kommunes skriftlige oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.  (2016, gjelder for fire år)