Kontakt oss

Helsestasjonen tlf. 40 60 50 10

Virksomhetsleder Helse, Kristin Løchsen, tlf. 976 94 859

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363


Familieteam

I familier med barn er evnen til omsorg både hovedmål og den viktigste rollen ved å være voksen. Det å være foreldre er kanskje den største, og mest utfordrende oppgaven man tar på seg. Samtidig er det en oppgave og rolle som kan gi mye glede, men også bekymring.

I Jevnaker kommune kan du/dere søke veiledning og hjelp til utfordrende sider ved foreldreoppgaven hos oss. Vi er et tverrfaglig team som kan tilby:

- Oppfølging av barn, unge og familier.

- Kurs, grupper o.l. 

- Samtaler om familiære spørsmål

- Råd og veiledning rundt barns behov, utvikling og atferd.

- Veiledning i kommunikasjon og kontakt mellom foreldre, samt foreldre og barn.

- Samarbeid, konflikthåndtering og grensesetting. Sette grenser for seg selv og andre.

- Være et bindeledd i samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet.