Kontakt oss

Helsestasjonen tlf. 40 60 50 10

Virksomhetsleder Helse, Kristin Løchsen, tlf. 976 94 859

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363


Lege, helsestasjon og jordmortjeneste

Illustrasjonsfoto fra  helsestasjon hvor helsesøster måler hodet
Lege, helsestasjoner og svangerskapsomsorg finner du i Samfunnshuset, og tilbudet er for alle fra 0-100 år.

Jevnaker har kommuneoverlege i 40 prosent stilling, Bjarne Ellegaard Oure, mens de øvrige legene er privatpraktiserende innenfor fastlegesystemet.