Kontakt oss

Tlf. 40 60 50 10

Hege Krüger
Jordmor
Telefon: 922 92 088

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jordmortjeneste

På helsestasjonen i Jevnaker kommune har de gravide mulighet for oppfølging av jordmor.

Illustrasjonsfoto av barn

  • Jordmor følger deg gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12.
  • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene, men dette er opp til hver enkelt
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Du kan snakke om gleder og bekymringer som opptar deg.
  • Du får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, og forberedelse til foreldrerollen. 

Jordmor tilbyr kurs/veiledning som omhandler temaene som:

  • Fødselsforberedende kurs:

På  fødselsforberedende kurs fokuseres det på den normale fødselsprosessen og hjelper dere å få en økt bevisstgjøring av kroppens egne ressurser. Økt kunnskap og bevisstgjøring om hva som skal skje bidrar til at man føler seg tryggere, er bedre forberedt og lettere kan være delaktig i det som skjer i fødselen.

  • Barseltid, barnet og amming

Riktig sugeteknikk er avgjørende for vellykket amming og jordmor vil vise veiledning i teknikker som bidrar til økt opplevelse av mestring når dere kommer hjem. Kunnskap om amming vil gi dere mer forståelse av den nyfødtes behov for næring og å takle utfordringer.

På disse kursene legger vi opp til at du møter også andre gravide.

I tillegg har jordmor et tilbud etter fødsel med mulig hjemmebesøk og kontroll etter fødsel

Ved eventuelle spørsmål til jordmor og for påmelding til kurs, kan det sendes på mail til:

Hege.Kruger@jevnaker.kommune.no

Tlf. 922 92 088